תכנון ויעוץ מקצועי – מטבחים מוסדיים ומערכות מזון

תכנון של מטבח חדש, מטבח קצה, חדר אוכל. שיפוץ ושדרוג של מטבח קיים.
לווי מקצועי החל משלב התכנון הראשוני עד שלב הסופי.
יעוץ בתהליכי שינוע מזון, תכנון ועיצוב מערכות הגשה המזון.
טיפול בדרישות משרד הבריאות והרשויות.
הכנת מפרט טכני לרכש ציוד מטבח. תכנון נקודות אנרגיה ותשתית.

יעוץ ולווי מקצועי – בטיחות המזון

לווי מקצועי במערכות הזנה לפי תקנות משרד הבריאות והרשויות, הכוונה מקצועית למניעת זיהומים ותחלואת המזון בתהליך העבודה. שנוע וחלוקת מזון.
בטיחות במרחב המטבח המוסדי והתעשייתי למניעת תאונות. תחזוקה נכונה ויעילה, תקנות כלליים ונוהלי בטיחות, גורמים קריטיים של סיכונים בעבודה – שימוש חסכוני ויעיל במשאבים.

הדרכות וסדנאות המטבח המוסדי

סדנאות, הדרכות וימי עיון מקצועיים, המטבח המוסדי ומערכות מזון – חדשנות.
הדרכה מרוכזת לצוות המטבח בתפעול נכון של ציוד ומכשור, נושאי תחזוקה בטיחות למניעת סכנות. "בטיחות המזון" מניעת זיהומים ותחלואת המזון, הגורמים להרעלת מזון. שימוש חסכוני ויעיל במשאבים רכש והתחזוקה. ריענון והגדרת נוהלי עבודה נכונים.

חו"ד מקצועית, רכש, בקרה

הכנת חו"ד מקצועית, המלצות לשדרוג והתייעלות תפעול נכון במטבח המוסדי.
טיפול לדרישות ביקורות משרד הבריאות, הכוונה בתברואה והיגיינה בתהליכי זרימה נכונה.
המלצות לשמירה, שנוע וחלוקת מזון, למניעת הרעלות וקלקול המזון.
הכנת דוח בטיחות ומניעת תאונות.
אפיון דרישות רכש טכני והוצאת מכרזים, ניתוח כלכלי לחסכון וכדאיות, עלות תועלת.

"רישיון יצרן" – תעשיית המזון

יעוץ ותכנון, בענף תעשיית המזון, לווי מקצועי לקבלת וחידוש רישיון יצרן.
טיפול מול משרד הבריאות וגורמי הרשויות וביקורת תברואה.
הכנת חו"ד מקצועית, תפעול נכון לקבלת רישיון יצרן.
המלצות לרכישה ושדרוג לציוד קיים. הכנת מפרטי רכש טכניים.