תחומי השירות

תכנון וייעוץ מקצועי

תכנון, ייעוץ ולווי מקצועי למטבחים מוסדיים ומערכות מזון, ומפעלי מזון , תכנון ולווי מראשיתו של הקמת מטבח בישול חדש, "מטבח קצה", שיפוץ ושדרוג של מטבח קיים, עם התאמה לצורך הקיים במקום באופן יעיל מדיוק ומקצועי. דגש לנוחת התפעול היומי.
הכנת מפרט טכני עם תרשים של מערך ציוד וזרימת עבודה מותאם למיקום ציוד פונקציונאלי ולתשתיות. תכנון פרוגרמה של מיקום של עיבוד המזון, חם/ קר בשרי /חלבי כשרות, חומרי גלם, נוחות התפעול, ניקיון, מעברים, פתחי אוורר, מיזוג, נידוף.
דגש לתפעול נכון למניעת תחלואת המזון, תכנון תברואתי, היגיינה בהתאם לתקנות המחייבות בענף. 
צוות המקצועי שלנו פועל בשילוב יועצים חיצוניים ובעלי מקצוע בתחומים המיוחדים.

ניהול פרויקטים, פיקוח ורכש

יעוץ וניהול פרויקטים, לווי בקרה ופיקוח מקצועי ליישום ותיאום של פרויקטים משולבים.
פיקוח מקצועי לתהליכי עבודות קבלנים, התאמת כלל הציוד הדרוש לצרכים מיקום והצבה.
הכנת מכרזים, מפרטים ואפיון פקודת רכש ופיקוח מקצועי. בדיקה ובקרה של הצעות מחיר מספקים. התאמה ובקרה לקראת מפרטי הדרישה והמכרז. דגש לבקרה והתאמה לדרישות איכות, בטיחות, הוראות תפעול, תחזוקה ושרות. חוזק, תברואה, בחינה טכנית מכנית וטכנולוגית והתאמה לתקן הישראלי.
סקר של בחינה תקופתית שנתית, ניתוח כדאיות עלות תועלת, תכניות רכש והשקעות, המלצות לביצוע, הערכות וניתוח סיכונים ומניעת סכנות. המלצות לתפעול ולחסכון באנרגיה, השוואות בסוגי האפשריות ושיטות האנרגיה לחסכון והתייעלות. הערכות מקצועית להתייעלות אנרגטית והאנרגיה הירוקה.

vvv

סדנאות, הדרכות והרצאות

הדרכות והכשרות פנים ארגונית במטבחים מוסדיים ומפעלי מזון.
הרצאות מקצועיות פרטניות, ימי עיון, סדנאות מקצועיות.

הקניית ידע היקפי מקצועי וחדשנות, לתפעול יעיל ונכון במטבח המוסדי. שיפור רמת הניהול הפנים ארגונית, יכולת שליטה ובקרה בתהליך תפקוד העבודה. תפעול ציוד היקפי של כלל המכשירים במטבח המוסדי המופעל באנרגיה. עדכון וריענון תקנות תפעול ובטיחות. היבטי בטיחות בעבודה, החשיבות של תקנות התברואה, היגיינה ושמירת ניקיון במטבחים מוסדיים.  מניעת והתראות של גורמי סיכון ותאונות. "עשה ואל תעשה" בטיחות ותקנים.
 המלצות ועצות לפתרונות ושיטות ע"פ תקנות בריאות ובטיחות המזון, לשמירת מזון מבושל ומוכן, לשינוע ולהגשה  מזון מוכן, במוסדות ציבוריים.
 ניהול מקצועי בהיבט חדשנות ליעילות וחיסכון בהוצאות, תהליכי רכש מקצועי, התפלגות של עלויות צריכה בתפעול המטבח המוסדי. ניהול ובקרת איכות. הכדאיות לחידוש והשבחת ציוד.
ניהול ידע והכנת נוהלי עבודה מקצועיים במטבח המוסדי, ניהול האיכות  I.S.O 9001 , הכנת קובץ הוראות תפעול ובטיחות.
 המטבח החכם – ניהול ותפעול חדשנות במטבחים מוסדיים, הערכות מקצועית להתייעלות אנרגטית והאנרגיה הירוקה.

חוות דעת מקצועית

הכנת חו"ד מקצועית במטבחים מוסדיים מערכות מזון,
יועץ וחו"ד לשדרוג מטבחים וחדרי אוכל קיימים, ובניית מטבחים חדשים, תרשים זרימת עבודה ליעילות וחסכון. חו"ד מקצועית והמלצות לפתרונות ושיטות ע"פ תקנות בטיחות המזון, לשמירת מזון מבושל ומוכן, לשינוע ולהגשה מזון מוכן במוסדות ציבוריים כולל חישובים של עלות תועלת והתאמה הנכונה לצרכים.
הכנת מפרטים ואפיון להוצאת מכרז של רכש ציוד היקפי, באופן מקצועי וחסכוני כולל תכניות רכש של השקעות עם המלצות לביצוע. כולל הגדרות טכניות והתאמה מקסימלית לצרכים. שיטות של הסבה ושדרוג של כלל ציוד במטבח וחדר ואוכל.
יעוץ וחו"ד לכדאיות הפעלה צריכת אנרגיה חשמל גז, קיטור. חו"ד מקצועית לפי תקנות תפעול ותקני בטיחות מעודכנים בענף. חו"ד מקצועית של יועץ מומחה מוסמך.
הכנת חו"ד לבדיקות והערכות מקצועיות, לאומדן בעת נזקי רכוש מתאונות, חבלות ודליקות. בדיקות ודוחות של כיסוי ביטוחי. חו"ד מקצועית להידיינות, חו"ד מומחה לביהמ"ש. חו"ד של כיסוי לאחריות מקצועית. ביצוע סקר של בחינה תקופתית שנתית, הערכות וניתוח סיכונים ומניעת סכנות. ניהול ידע והכנת נוהלי עבודה מכוונים במטבחים מוסדיים, ניהול הבטחת איכות, תפעול בטיחות ואחזקה.
חו"ד להמלצות מקצועיות לתפעול ולחסכון באנרגיה, השוואות בסוגי האפשריות ושיטות האנרגיה לחסכון והתייעלות. הערכות מקצועית להתייעלות אנרגטית והאנרגיה הירוקה.
חו"ד לבדיקת כדאיות והיתכנות עסקית, הכנת תכנית עסקית.

רישיון יצרן מזון

לווי וטיפול בתהליכים לקבלת "רישיון יצרן"  "רישיון עסק" מול מוסדות והרשויות, הקובעות את התקנות וחוקים בענף תעשיית המזון. ותקנות בריאות הציבור.
יעוץ ולווי בשלבי התכנון ובשלבי הביצוע, להכנות מבנה חדש, ולמבנה הקיים לשיפוץ, שדרוג והתאמה.
טיפול ובקרה בהכנת תשתיות, לווי מקצועי בתהליכי קווי הייצור הצבת ציוד ומכונות, תרשים של זרימת העבודה פונקציונאלית.
הכנת ופיקוח מכרזים לתהליכי רכש מקצועי. 
המלצות לתפעול ולחסכון בחישובי צריכת האנרגיה, לכדאיות כלכלית, 
השוואות בסוגי האפשריות ושיטות האנרגיה לחסכון והתייעלות. 
הערכות מקצועית להתייעלות אנרגטית והאנרגיה הירוקה.  

Certified vector icon. Style is flat symbol, yellow color, rounded angles, white background.

המגזר הדתי והחרדי

יעוץ ולווי מקצועי בתחומי מטבח 'כשר' לצרכים מיוחדים המחייבים ע"פ ההלכה בשבתות ובמועדי ישראל, בפתרונות הלכתיים לתפעול במטבח המוסדי וחדרי אוכל ציבוריים. 
הדרכות מקצועיות בתחום הטיפול במזון מוכן ביום חול, שבת וחג. הערכות והתאמה ציוד הדרוש.  
התאמה יעילה של הציוד הדרוש לצרכים, האפשריות וחדשנות הקיימים לפתרונות ע"פ ההלכה.
תכנון להצבה הציוד לשימוש ותפעול ביום חול ושבת באופן יעיל ונכון. 
 ייעוץ והמלצות לפתרונות שיטות ע"פ תקנות בטיחות המזון, ותנאי הכשרות לשמירת מזון מבושל ומוכן, לשינוע ולהגשה מזון מוכן, במוסדות ציבוריים.  בהתייעצות עם גדולי הרבנים ורבני הרשויות השולטים בטכנולוגיה.
 מפרטים ואפיון רכש מקצועי, דגש לבקרה והתאמה לדרישות ההלכה להפעלה בשבת ויום טוב.

בטיחות ותחזוקה

יעוץ מקצועי לבטיחות ותפעול של תחזוקה במטבחים מוסדיים ותעשייתיים.

יעוץ מקצועי לבטיחות  המזון, תכנון נכון למניעת תחלואת המזון, תברואה והיגיינה. 

יעוץ 'לתחזוקה נכונה' להקפדה על תקינות בטיחות ותפעול. למניעת בעיות וחסכון זמן בעבודה ייצור המזון, בחשיבות לבריאות ולבטיחות עובדי המטבח. הקפדה על תקינות בטיחות ותפעול. למניעת בעיות בתפעול.
עצות של "עשה ואל תעשה" במטבח המוסדי לפי הצורך החשוב והקריטי העשויים לגרום לתאונות ולאסונות עבודה, הכוונה בבטיחות ותחזוקה מקצועית, למניעת תקלות, בלאי והוצאות מיותרות. לציוד כללי ומכשירים, מכונות מסוגים שונים הפועלים במקורות אנרגיה חשמל- גז- קיטור. מיכון מטבחי, כלים מכניים ותשתיות.
המלצות לניהול ידע והכנת נהלים והוראות עבודה נכונים במטבחים מוסדיים, אבטחת איכות I.S.O קובץ הוראות תפעול ובטיחות במטבח המוסדי. סקר של בחינה תקופתית שנתית, הערכות וניתוח סיכונים ומניעת סכנות. כיסויים של אחריות מקצועית ואחריות ניהולית.
המלצות לחסכון בתפעול יעיל ונכון, השוואות כלכליות בסוגי האפשריות ושיטות האנרגיה לחסכון והתייעלות. הערכות מקצועית להתייעלות אנרגטית והאנרגיה הירוקה. המטבח החכם – ניהול ותפעול בתחום החדשנות במטבחים מוסדיים.

אאא

תעשייה – מזון, כימיה ורפואי

יעוץ תכנון פיתוח – מתן פתרונות טכנולוגיים לענף התעשייה, בתחומי עיבוד, חימום, קירור ושינוע.

הכנת חו"ד ולווי מקצועי בנושאי רכש, בטיחות, תפעול. לציוד כללי ומכשירים, מכונות מסוגים שונים הפועלים במקורות אנרגיה חשמל- גז- קיטור, מתקנים מכניים והכנת תשתיות.
המלצות בתפעול יעיל ונכון, השוואות כלכליות בסוגי האפשריות ושיטות האנרגיה לחסכון והתייעלות. חו"ד והערכות מקצועית להתייעלות אנרגטית והאנרגיה הירוקה.